Home » ความเห็นแก่ตัว,การทำลายความเห็นแก่ตัว @ ท่านพุทธทาสภิกขุ | ข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับ ธรรมะ สอน ใจ คน เห็นแก่ ตัว

ความเห็นแก่ตัว,การทำลายความเห็นแก่ตัว @ ท่านพุทธทาสภิกขุ | ข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับ ธรรมะ สอน ใจ คน เห็นแก่ ตัว

by Preeda Paithoon

ความเห็นแก่ตัว,การทำลายความเห็นแก่ตัว @ ท่านพุทธทาสภิกขุ | ธรรมะ สอน ใจ คน เห็นแก่ ตัว.

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ธรรมะ สอน ใจ คน เห็นแก่ ตัว หรือข่าวที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โปรดไปที่: เรา การกระทำ

ความเห็นแก่ตัว,การทำลายความเห็นแก่ตัว @ ท่านพุทธทาสภิกขุ และรูปภาพที่เกี่ยวข้องธรรมะ สอน ใจ คน เห็นแก่ ตัว

ความเห็นแก่ตัว,การทำลายความเห็นแก่ตัว @ ท่านพุทธทาสภิกขุ

ความเห็นแก่ตัว,การทำลายความเห็นแก่ตัว @ ท่านพุทธทาสภิกขุ


ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ ธรรมะ สอน ใจ คน เห็นแก่ ตัว.

เชิญติดตามธรรมะ รวบรวมวิดีโอในช่อง ขอเชิญติดตามประวัติธรรมะของอาจารย์พุทธทาสภิกขุ พระธรรมโกศาจารย์ (หนุ่ม อินทปัญโญ) หรือที่รู้จักกันในชื่อ พุทธทาสภิกขุ ชาวอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เกิดในปี พ.ศ. 2449 เริ่มศึกษาที่ อายุ 20 ปี ที่วัดบ้านเกิด แล้วมาศึกษาพระธรรมวินัยที่กรุงเทพฯ จนสอบผ่านได้มีพระธรรม ๓ ประโยค ได้ตัดสินใจมาปฏิบัติธรรมที่อำเภอไชยา ซึ่งเป็นภูมิลำเนาเดิมที่อุทิศตนเป็นทาสชาวพุทธเพราะต้องการอุทิศตนรับใช้พระพุทธศาสนาไปจนสิ้นพระพุทธทาสภิกขุผู้มีพระนามเดิมว่าเหงียนพาณิชย์ ประสูติเมื่อวันที่ ๗ ค่ำ เดือน ๗ เดือนหรือวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2449 ในนามพ่อค้า ที่ตลาดพุมเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งในสมัยนั้นภูมิเรียงยังเป็นที่ตั้งของเมืองไชยาหรือจ.ไชยา ก่อนมาเป็นจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในปัจจุบัน มีบิดาของพุทธทาสภิกขุชื่อเซียงพานิช และอาชีพหลักคือขายของชำ บิดาของพุทธทาสภิกขุมีเชื้อสายจีน เนื่องจากปู่ของพุทธทาสภิกขุอพยพมาจากมณฑลฝูเจี้ยนในประเทศจีน มาเป็นจิตรกรบนกระจก ยายของ ไชยา พุทธทาสภิกขุ ชื่อว่า ส้ม เจียน เชื้อสายของยายอพยพมาจากอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราชมาอาศัยอยู่ที่ไชยาตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น เดิมทีบิดาของพุทธทาสภิกขุใช้นามสกุล คู หรือ โข (หรือ คู ในภาษาแต้จิ๋ว) รัฐบาลจึงเปลี่ยนนามสกุลบิดาเป็นพานิชเพราะตอนนั้นมีแต่ครอบครัวค้าขาย งานอดิเรกสุดที่รักของพ่อพุทธทาสภิกขุคืองานช่างไม้ โดยเวลาว่างบิดาของพุทธทาสภิกขุจะสร้างเรือไม้เป็นอาชีพเสริม ซึ่งทำให้พุทธทาสภิกขุสนใจและชอบทำงานด้านนี้เช่นกัน แม้แต่ที่สวนโมกขพลาราม งานไม้ส่วนใหญ่เป็นฝีมือของคณะสงฆ์เอง นอกจากนี้ บิดาของพุทธทาสภิกขุยังมีพรสวรรค์ด้านกวีอีกด้วย ซึ่งความสามารถนี้มีอิทธิพลอย่างมากต่อพระพุทธทาสภิกขุ ส่วนหนึ่งของงานธรรมะของพุทธทาสภิกขุได้ถูกเขียนเป็นกวีนิพนธ์ อันไพเราะและดึงดูดให้คนเข้าถึงธรรมะได้ง่ายขึ้น ลำพานิช มารดาของพุทธทาสภิกขุ เกิดที่อำเภอท่าช้าง นัยน์ตาของพุทธทาสภิกขุชื่อเล้งมียศเป็นคุณสิทธิสันต์ครองเมืองกระแดะหรืออำเภอกาญจนดิษฐ์ในปัจจุบันครอบครัวคุณย่ามั่นคงในพระพุทธศาสนา และมีการปฏิบัติธรรมในบ้าน มารดาของท่านพุทธทาสภิกขุมีความใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนามาตั้งแต่เด็ก ซึ่งศรัทธาในพระพุทธศาสนานี้ตกทอดสู่พระโอรส และหล่อหลอมองค์ชาย กิ่วพานิช ให้เป็นพระพุทธเจ้าพุทธทาสภิกขุในเวลาต่อมา พุทธทาสภิกขุมีพี่น้องสองคน ซึ่งห่างจากพระพุทธทาสภิกขุ ๓ ปี ๖ ปี ตามลำดับ คนโตเป็นผู้ชายชื่อ ยี่กี้ พานิช ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น ธัมทัสพานิช และกลายเป็นกำลังหลักของคณะธรรมะในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ศาสนาและบรรลุพระราชกิจของพระพุทธเจ้าพุทธทาสภิกขุ ส่วนน้องสาวสุดท้องของท่านพุทธทาสภิกขุชื่อกิมซอยพานิชซึ่งภายหลังได้อภิเษกสมรสไปที่บ้านดอน และใช้นามสกุลสามีเป็น เหมกุล มีพระครูโสภณเจตสิการาม (คง วิมาโล) รองเจ้าคณะเมืองในขณะนั้น และพระปัทมอุบลอินทโชโต เจ้าอาวาสวัดอุบล และพระครูศักดิ์ ธรรมขิตโต เจ้าอาวาสวัดวินัยหรือวัดหัวคู เป็นคู่สวดมนต์ พุทธทาสภิกขุมีชื่อเล่นว่า อินทปัญญะ แปลว่า ผู้มีปัญญามาก ผลงานที่โดดเด่นของทาสพุทธทาสคืองานหนังสือ เช่น หนังสือธรรมะทางพระพุทธศาสนา ตามรอยพระอรหันต์และคู่มือมนุษย์ และยังมีงานอื่นๆ อีก ท่านยังเป็นพระภิกษุไทยองค์แรกที่บุกเบิกการใช้โสตทัศนูปกรณ์สมัยใหม่เพื่อเผยแผ่ธรรมะ และมีสหายธรรมที่สำคัญคือ ปัญญานันทะภิกขุ วัดชลประทานรังสฤษดิ์และอาจารย์เขมะภิรัตน์พระธรรมโกศาจารย์ (หนุ่ม อินทปัญญ์) ถึงแก่กรรมอย่างสงบที่สวนโมกขพลาราม เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2536 อายุ 87 ปี 67 ปี เหลือเพียงผลงานอันทรงคุณค่าให้รุ่นน้องสืบสานปณิธานสืบสานปณิธาน “พระพุทธเจ้า” เพื่อไม่ให้พระพุทธเจ้าสิ้นพระชนม์ ขอขอบคุณที่มาของธรรมะ ** ** ** หากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย และต้องการยอมรับการปรับปรุงทั้งหมด.

>>> สามารถหาข้อมูลที่น่าสนใจอื่นๆ ได้ที่นี่ https://blog271.com/
แบ่งปันที่นี่

ธรรมะ สอน ใจ คน เห็นแก่ ตัว – การค้นหาที่เกี่ยวข้อง.

#ความเหนแกตวการทำลายความเหนแกตว #ทานพทธทาสภกข.

กรรมของคนเล่นชู้,namo 125,https://www.youtube.com/c/kancha085123/featuredsub_confirmation=1?sub_confirmation=1,สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับมนุษย์คืออะไร @ พุทธทาสภิกขุ,สำคัญที่ใจ @ หลวงปู่ชา สุภัทโท,วิธีสร้างพลังจิต @ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย,วิธีฝึกจิต

ความเห็นแก่ตัว,การทำลายความเห็นแก่ตัว @ ท่านพุทธทาสภิกขุ

ธรรมะ สอน ใจ คน เห็นแก่ ตัว.

หวังว่า ข้อมูล ในหัวข้อ ธรรมะ สอน ใจ คน เห็นแก่ ตัว นี้จะ มีคุณค่า มาสู่คุณ ขอบคุณมาก.

READ  นิทานอีสป ดาวลูกไก่ 🐣 Pleiades bedtime story | นิทานก่อนนอน Indysong Kids | ข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับ คํากลอนก่อนนอนหวานๆ

You may also like

7 comments

เทียนชัย อินทศิลา 15/01/2022 - 20:06

สาธุๆๆๆครับ

Reply
Khwannara meaw meaw 15/01/2022 - 20:06

สาธุ🙏🏽

Reply
Phanomkron Akesao 15/01/2022 - 20:06

สาธุหลวงพ่อขอให้ได้ไปกราบเท้าหลวงพ่อครับ

Reply
Prapa Junburee 15/01/2022 - 20:06

สาธุค่ะ🙏

Reply
ประเทศไทย สาธุ 15/01/2022 - 20:06

ข้าพเจ้าและแม่กราบอนุโมทนาสาธุสาธุสาธุ
🌍🌍🌍🇺🇸🇧🇷🇮🇳🇨🇳🇲🇽🇹🇭 อนุโมทนาสาธุ สาธุสาธุสาธุ💻💻💻💻

Reply
นางดวงใจ เพชรคงทอง 15/01/2022 - 20:06

กราบนมัสการ สาธุๆๆ ค่ะ

Reply
Wonsila Pattawee 15/01/2022 - 20:06

กราบ สาธุเจ้าค่ะ

Reply

Leave a Comment