Home » Lesson 830 – I'm Done | Different meaning and how to use | របៀបប្រើ និង អត្ថន័យ ជាខ្មែរ | ข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับ i’m done แปลว่า

Lesson 830 – I'm Done | Different meaning and how to use | របៀបប្រើ និង អត្ថន័យ ជាខ្មែរ | ข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับ i’m done แปลว่า

by Preeda Paithoon

Lesson 830 – I'm Done | Different meaning and how to use | របៀបប្រើ និង អត្ថន័យ ជាខ្មែរ | i’m done แปลว่า.

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ i’m done แปลว่า หรือข่าวที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โปรดไปที่: เรา การกระทำ

Lesson 830 – I'm Done | Different meaning and how to use | របៀបប្រើ និង អត្ថន័យ ជាខ្មែរ และรูปภาพที่เกี่ยวข้องi’m done แปลว่า

Lesson 830 - I'm Done | Different meaning and how to use | របៀបប្រើ និង អត្ថន័យ ជាខ្មែរ

Lesson 830 – I'm Done | Different meaning and how to use | របៀបប្រើ និង អត្ថន័យ ជាខ្មែរ


ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ i’m done แปลว่า.

บทที่ 830 – เสร็จแล้ว | ความหมายและวิธีใช้ | . ต่างๆ ฉันทำเสร็จแล้ว วันนี้เราจะมาพูดถึงความหมายต่าง ๆ ของ ฉันเสร็จแล้ว (จาก ฉันเสร็จแล้ว) I’m done มีความหมายแตกต่างกันอย่างไร? วันนี้เราจะมาพูดถึง 3 ความหมายของ I’M DONE และบางวลีกับ DONE ความหมาย 1 (ฉันเสร็จแล้ว): ฉันเสร็จแล้ว ฉันทำงานเสร็จแล้ว ฉันทำงานเสร็จแล้ว ตัวอย่าง: ฉันทำการบ้านเสร็จแล้ว ฉันทำงานเสร็จแล้ว ฉันเสร็จสิ้นการเตรียมการนำเสนอในวันพรุ่งนี้ ความหมาย 2 (เสร็จแล้ว): ค่อนข้าง ฉันจะไม่ทำอีกแล้ว มันมากเกินไปสำหรับฉันที่จะรับมือ (เพราะมันยากหรือทำไม่ได้หรือยากเกินไปที่จะทำ) ฉันเหนื่อยกับมัน…. ตัวอย่าง: ฉันทำเสร็จแล้ว มันยากเกินไปที่จะทำงานนี้ ฉันเสร็จแล้ว ฉันเสร็จแล้ว ฉันให้คุณทำ เสร็จแล้วครับ จะไม่ทำอีกแล้ว สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูวิดีโอ: ก่อนวิดีโอที่น่าสนใจ โปรดดูที่ลิงก์ต่อไปนี้: ก่อนวิดีโอที่น่าสนใจ โปรดรับชมในลิงก์ต่อไปนี้ ดีกว่า | ดีกว่า | ยังดีกว่า | Far Better and Phrases with Better วิธีการใช้ Had Better ในการสนทนาภาษาอังกฤษ | กริยาช่วย | บทเรียนภาษาอังกฤษดีขึ้น | ความหมายของคำว่าดีกว่า | คำขอบทเรียนภาษาอังกฤษจากผู้เรียนให้อธิบายคำต่างๆ 30 คำ How to use suitable | มากกว่า | กว่า | บทเรียนภาษาอังกฤษ วิธีใช้ค่อนข้าง | มากกว่า | จะ มากกว่า | บทเรียนภาษาอังกฤษ แต่งงาน แต่งงาน แต่งงาน แต่งงานแล้ว บทเรียนภาษาอังกฤษที่แต่งงานแล้ว រៀបការ ាពាហ៍ពិពាហ៍ ฉันเสร็จแล้ว | ความหมายและวิธีใช้ | . ต่างๆ มาก. กรุณา LIKE และ SHARE บทเรียนนี้ให้กับผู้เรียนคนอื่นๆ โปรด SUBSCRIBE เพื่อรับวิดีโอเพิ่มเติม ขอบคุณ ..

>>> สามารถหาข้อมูลที่น่าสนใจอื่นๆ ได้ที่นี่ blog271.com
แบ่งปันที่นี่

i’m done แปลว่า – การค้นหาที่เกี่ยวข้อง.

#Lesson #I39m #meaning #របបបរ #នង #អតថនយ #ជខមរ.

english lesson,english conversation,english grammar,learn english,study english,english khmer,khmer english,conversation,khmer language,cambodia english,speak english,speak cambodia,socheatthin,thinsocheat,socheat english,english socheat,study,learn,translation,grammar,translate

Lesson 830 – I'm Done | Different meaning and how to use | របៀបប្រើ និង អត្ថន័យ ជាខ្មែរ

READ  เลvดัUมาเเล้วอ.อภิโชค หมูป่าร้oย by pichบu-ล่าv เจ้าสัวพัuล้าu ร้oยแอดจอย ไทญ้อ17/1/65แนวทางดีๆชมเลย | ข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับ อภิโชคออนไลน์

i’m done แปลว่า.

ด้วย แบ่งปัน ในหัวข้อ i’m done แปลว่า นี้จะ นำความรู้ มาสู่คุณ ขอบคุณมาก.

You may also like

29 comments

Angkeara Tep 14/01/2022 - 18:09

Nice!

Reply
leak nosmoke 14/01/2022 - 18:09

Thanks

Reply
Sa Ly 14/01/2022 - 18:09

Thank you very much teacher 👍

Reply
Sophea Roth 14/01/2022 - 18:09

លោកគ្រូពន្យល់ខ្ញុំពាក្យ mysterious

Reply
chan dara 14/01/2022 - 18:09

Your video is very interesting with clear explanation and examples.

Reply
Chab Sor 14/01/2022 - 18:09

បងសុំជួយពន្យល់អត្ថន័យពាក្យ Aquariusផង

Reply
Bro Chhon Joker 14/01/2022 - 18:09

បងសុំពន្យល់ពី The អោយច្រើនតិច

Reply
hoeurn hang 14/01/2022 - 18:09

លោកគ្រូសុំសួរមួយឈ្មោះ (ហង់)គេសរសេមិចខ្លះ

Reply
Imyour hai 14/01/2022 - 18:09

លោកគ្រូចុះ All or nothing មានន័យថាមិចលោកគ្រូ?

Reply
MARY TOYS 14/01/2022 - 18:09

បងសូមសំនួរ ពេលទិញទំនិញលើអនឡាញ

Reply
Nang Sam 14/01/2022 - 18:09

Thanks so much

Reply
Sok Sambath 14/01/2022 - 18:09

illocutionary លោកគ្រូជួយពន្យល់ពាក្យនឹងផង❤️

Reply
Relaxing Meditation 14/01/2022 - 18:09

Thank you teacher for this lesson please make it more and more

Reply
Kim Na 14/01/2022 - 18:09

thank you teacher very much that you always make video forever

Reply
chan hong 14/01/2022 - 18:09

ចង់ចំណេញដាច់ចំណង
សូមជួយបកប្រែ ភាសាអង់គ្លេស

Reply
ជិន រស្មី 14/01/2022 - 18:09

I done watched your lesson 😊🙂☺️

Reply
Sok Sothea 14/01/2022 - 18:09

ពិបាកយល់បេីពាក្យim doneតែមួយបានពាក្យច្រេីនចឹង

Reply
BONG HEANG 14/01/2022 - 18:09

គិតទៅពាក្យតែមួយអាច បំបែកបានច្រើនមែនលោកគ្រូ លោកបង្រៀនងាយយល់ ព្រោញខ្ញុំមើលលោកគ្រូយូរហើយ

Reply
HV C 14/01/2022 - 18:09

I’m done with the English lesson to day ,so I’m do it more
Thanks a lot teacher

Reply
V-Top Gaming 14/01/2022 - 18:09

លោកគ្រូមានឡាយលើ Facebook អត់

Reply
Chum Chantha 14/01/2022 - 18:09

លោក គ្រូ សុំmodal verb

Reply
BroSey Tech 14/01/2022 - 18:09

How about " Well done" what does it mean teacher?

Reply
korn sothy 14/01/2022 - 18:09

Very nice teacher ❤️❤️

Reply
Me Mot 14/01/2022 - 18:09

បងកាលដាក់សន្ទនាអង់គ្លេស🙏❤❤❤😆😆

Reply
Tey Oppo 14/01/2022 - 18:09

បង្ខំ អគ្លេសថា?👌🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

Reply
Tavann Tii 14/01/2022 - 18:09

Thanks a million

Reply
Amazing Animals Life 14/01/2022 - 18:09

បាទអរគុណលោកគ្រូ ខ្ញុំចង់អោយលោកគ្រូបង្រៀនខាង Grammar ខ្លះលោកគ្រូ ពីព្រោះខ្ញុំចង់ចេះហើយចង់រៀនជាមួយលោកគ្រូពីព្រោះលោកគ្រូពន្យល់បានល្អហើយសម្លេងក៏ល្អដែរ

Reply
SEYHA SORN 14/01/2022 - 18:09

លោកគ្រូសូមធ្វើវីឌីអូពន្យល់ពីវេយ្យាករណ៍ហ្នឹងមក។

Reply
Vesna Sen 14/01/2022 - 18:09

លោកគ្រូពេលណារៀនពាក្យទៀត

Reply

Leave a Comment